KRESZ.info - KRESZ - A jogszabály ma hatályos állapota

17. § Az útra vonatkoztatott tájékoztatást adó jelzőtáblák

17. § Tájékoztatást adó jelzőtáblák

(1) A tájékoztatást adó jelzőtáblák a következők:

a) „Kijelölt gyalogosátkelőhely” (103. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úttestet a táblánál útburkolati jellel kijelölt gyalogosátkelőhely keresztezi;

103. ábra

a/1. „Gyalogos alul- vagy felüljáró” (103/a. ábra);

103/a. ábra

a/2. „Alagút” (103/b. ábra); a jelzőtáblán megjelenő felirat az alagút hosszát, a kiegészítő táblán megjelenő felirat az alagút kezdetének távolságát jelöli meg.

103/b. ábra

a/3. „Alagút vége” (103/c. ábra);

103/c. ábra

b) „Egyirányú forgalmi út” (104., 104/a., 104/b., 105., 105/a., 105/b. ábra);

104. ábra

104/a. ábra

104/b. ábra

105. ábra

105/a. ábra

105/b. ábra

c) „Zsákutca” (106. ábra);

106. ábra

c/1. „Zsákutca kerékpáros továbbhaladási lehetőséggel” (106/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy kerékpáros részére a továbbhaladás lehetősége biztosított.

106/a. ábra

d) „Autóbuszmegállóhely” (107. ábra); „Trolibuszmegállóhely” (108. ábra); illetőleg „Villamosmegállóhely” (109. ábra); a tábla menetrend szerint közlekedő autóbusz-, trolibusz-, illetőleg villamosjárat megállóhelyét jelzi;

107. ábra

108. ábra

109. ábra

d/1. „Taxiállomás” (109/a. ábra); a tábla a személytaxi részére kijelölt várakozó helyet jelzi; a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a taxiállomáson egy időben várakozó személytaxik megengedett számát;

109/a. ábra

d/2. "Magánút" (109/b. ábra); "Mindkét irányból behajtani tilos" (40. ábra) jelzőtábla alatt elhelyezett tábla azt jelzi, hogy az út a közforgalom elől el van zárva.

109/b. ábra

e) "Várakozóhely" (110. ábra); a tábla a járművek kijelölt várakozóhelyét jelzi, a tábla alatt elhelyezett kiegészítő tábla jelezheti a várakozó helyen kötelező elhelyezkedés módját (pl. a jobboldali kerekekkel a járdára állva kell várakozni) (111. ábra), vagy azt, hogy a várakozóhely kizárólag bizonyos járművek (pl. csak személygépkocsik 112. ábra, csak kerékpárok 112/c. és 112/f. ábra, mozgáskorlátozott személyt szállító jármű 115. ábra és 115/a. ábra) részére van fenntartva. Ahol a várakozást ellenőrző óra van, kiegészítő tábla (113. ábra) jelezheti azt az időszakot, amelyben a várakozást ellenőrző óra (parkométer) vagy jegykiadó automata működtetése kötelező, vagy a kiegészítő tábla jelezheti azt is, hogy várakozni csak meghatározott időtartamig és a 41. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak megtartásával szabad (113. és 114. ábra). A mozgáskorlátozottakat szállító járművek részére fenntartott várakozóhelyet kiegészítő tábla (115. ábra) vagy külön jelzőtábla (115/a. ábra) jelezheti;

112/f. ábra

110. ábra

111. ábra

112. ábra

112/c. ábra

113. ábra

114. ábra

115. ábra

115/a. ábra

e/1. „Várakozóhely a közlekedési korlátozás alá eső nehéz tehergépkocsik részére” (112/a., 112/b. ábra), a tábla azt jelzi, hogy a várakozóhely a korlátozás hatálya alá eső nehéz tehergépkocsik részére ki van jelölve;

112/a. ábra

112/b. ábra

e/2. „Várakozási övezet (zóna)” (112/d. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az úton a várakozás megengedett vagy - 113. és 114. ábra szerinti kiegészítő táblán feltüntetett módon - a „Várakozási övezet (zóna) vége” (112/e. ábra) jelzőtábláig a várakozás feltételekhez kötött.

112/d. ábra

113. ábra

114. ábra

112/e. ábra

f) „Besorolás rendjét jelző tábla”(116. ábra): a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződés előtt - a továbbhaladási iránytól függően - melyik forgalmi sávba kell besorolni; a nyilak szárában - pajzs alakban - az út számozása is feltüntethető;

116. ábra

f/1. „Kerékpáros közvetett kapcsolat” (116/a. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az útkereszteződésnél a kerékpárosnak, amennyiben balra kíván továbbhaladni, a kerékpárról leszállva, a keresztező út menetirány szerinti jobb oldalán közlekedő járművekhez kell besorolnia és az útkereszteződésen áthaladnia.

116/a. ábra

g) „Autóbusz forgalmi sáv” (117. ábra); a tábla az autóbusz forgalmi sáv kezdetét, az úttesten történő elhelyezkedését és a rajta közlekedők haladási irányát jelzi;

117. ábra

g/1. „Kerékpársáv” (117/a. ábra); a tábla a kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését és a közlekedők haladási irányát jelzi;

117/a. ábra

g/2. „Kerékpársáv vége” (117/b. ábra):

117/b. ábra

g/3. „Kerékpárosok által is használható autóbusz forgalmi sáv” (117/c. ábra); a tábla azt jelzi, hogy az autóbusz forgalmi sávon a kerékpárosok közlekedése is megengedett.

117/c. ábra

g/4. „Út melletti kerékpárút” (117/d. és 117/e. ábra):

117/d. ábra

117/e. ábra

g/5. „Út melletti kerékpárút vége” (117/f. ábra):

117/f. ábra

g/6. "Nyitott kerékpársáv" (117/g. ábra); a tábla a kerékpárosok egyirányú közlekedésére kijelölt kerékpársáv úttesten történő elhelyezkedését jelzi.

g/7. "Nyitott kerékpársáv vége" (117/h. ábra):

117/g. ábra

117/h. ábra

h) „Kapaszkodósáv” (118. ábra): a tábla emelkedő úton a lassabban haladó járművek közlekedésére szolgáló kiegészítő sáv (kapaszkodósáv) kezdetét jelzi. A tábla jelezheti azt a sebességértéket is, amelynél kisebb sebességgel haladó jármű a kapaszkodósávot köteles igénybe venni (119. ábra);

118. ábra

119. ábra

i) „Kapaszkodósáv vége” (120-121. ábra);

120. ábra

121. ábra

j) „Lakó-pihenő övezet” (122. ábra);

122. ábra

k) „Lakó-pihenő övezet vége” (123. ábra);

123. ábra

l)-q) Hatályon kívül helyezve!

r) „Kerülő útirányt jelző tábla” (130. ábra); a tábla - olyan útkereszteződés előtt, amelyben a bekanyarodást tábla tiltja - azt jelzi, hogy a keresztező út milyen kerülő útirányon érhető el;

130. ábra

s) „Lakott terület kezdete” (131., 131/a., 131/b., 131/c. ábra):

131. ábra

131/a. ábra

131/b. ábra

131/c. ábra

t) „Lakott terület vége” (132., 132/a., 132/b., 132/c. ábra):

132. ábra

132/a. ábra

132/b. ábra

132/c. ábra

u) „Helynévtábla” (133. ábra); a tábla jelentősebb hely, folyó stb. nevét tünteti fel;

133. ábra

v) „Útirány előjelző tábla” (134., 135., 136., 137. ábra); a tábla azt jelzi, hogy a megjelölt helységek a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetők el; az útirányt jelképező nyíl megszakításában levő tilalmi, illetőleg veszélyt jelző tábla az útkereszteződést követő útszakaszon fennálló - jelzőtáblával jelzett - tilalom, illetőleg veszély előjelzésére szolgál (138-139. ábra);

134. ábra

135. ábra

136. ábra

137. ábra

138. ábra

139. ábra

v/1. "Útirány előjelző tábla" (139/a - 139/b. ábra); a tábla autópályán és autóúton azt jelzi, hogy a megjelölt helységek vagy a megjelölt országok a következő útkereszteződésnél melyik irányban érhetők el;

139/a. ábra

139/b. ábra

x) „Útirányjelző tábla” (140., 141., 142., 143. ábra); a tábla útkereszteződésnél jelzi, hogy a megjelölt helységek melyik irányban érhetők el;

140. ábra

141. ábra

142. ábra

143. ábra

x/1. „Kerékpáros útirányjelző tábla” (142/a., 142/b. ábra);

142/a. ábra

142/b. ábra

y) „Útvonal megerősítő tábla” (144-145. ábra); a tábla az út számát, illetőleg azt jelzi, hogy az út hova vezet;

144. ábra

145. ábra

y/1. "Útvonal megerősítő tábla" (145/a. ábra); a tábla autópályán és autóúton az út számát, a táblán megjelölt települések távolságát (km mértékegységben) jelzi, továbbá az útcsatlakozások távolságát is jelezheti;

145/a. ábra

z) „Terelőút” (146-147. ábra); az út lezárása esetén arról tájékoztat, hogy a terelőút merre vezet.

146. ábra

147. ábra

(2) Az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről a 2. számú függelékben meghatározott - kék vagy barna alapszínű - jelzőtáblák adhatnak tájékoztatást.

(3) Ha az "Egyirányú forgalmú út" jelzőtáblák (104. és 105. ábra) alatt elhelyezett kiegészítő táblán (105/a. ábra) autóbuszt és/vagy kerékpárt mutató ábra jelenik meg:

a) az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva a kerékpáros,

b) az autóbusz forgalmi sávon a menetrend szerint közlekedő autóbusz,

c) a kerékpáros által is igénybe vehető autóbusz forgalmi sávon - az autóbusz részére kijelölt közlekedési iránnyal megegyezően - a kerékpáros is

a jelzőtáblán megjelölt iránnyal szemben közlekedhet.

(4) Az (1) bekezdés v), x), y) pontjában meghatározott jelzőtáblák zöld, kék vagy fehér alapszínűek lehetnek.

Oldalaink