KRESZ.info - KRESZ - A jogszabály ma hatályos állapota

61. § A járművek üzemben tartóira vonatkozó külön rendelkezések

61. § A járművek üzemben tartóira vonatkozó külön rendelkezések

(1)-(2) Hatályon kívül helyezve!

(3) Veszélyes anyagot szállító jármű üzembentartója köteles gondoskodni arról, hogy a jármű vezetője megfelelően képzett legyen (az adott szállításhoz megfelelő bizonyítvánnyal rendelkezzen), a szükséges tudnivalókat ismerje, és a jármű az előírt felszerelésekkel rendelkezzen.

(4) A 60. § (2) bekezdésében meghatározott bejelentési kötelezettség vonatkozik a járművet üzemben tartó közületi szervre is, tekintet nélkül arra, hogy a közületi szervnek van-e saját javító műhelye.

Oldalaink